Valg av slangelengder høytrykk

De fleste innstallasjoner av høytrykkslanger har minst en bøy på slangen. Vil du at slangen skal ha en maksimal levetid er det viktig at spenninger i kuplingene relatert til bøyninger av slangene unngåes.

Nedenfor har vi skissert en veiledning for konstruktører av hydraulikkanlegg.

Fast installasjon (Lengde = 2A + 3,14R  og 2A + X)

For å unngå spenninger i kuplingene, skal en kort slangelengde være rett, slik at bøyen begynner et stykke fra kuplingene.

Den anbefalte lengden "A" som dekker kuplingen og den rette delen av slangen finnes i tabelen under.

I figuren ovenfor vil lengden være L = 2A + 3,14R. R skal da ikke være minde enn minste tillatte bøyeradius for respektive slangedimensjon. 

For alle andre typer av bøyinger skal den generelle formelen L = 2A + X dekke alle installasjoner. Der X er lengden av slangens bøy, som kan beregnes eller måles.

Innstallasjon med bevegelse (Lengde = 2A + X + T)

Dersom anslutningene beveger seg i forhold til hverandre, må en ta spesielle hensyn til slangens lengde.

Det er nødvendig å passe på at en tilstrekkelig lengde "rett slange" opptar spenningen av slangens bevegelse, som ellers vil belaste kuplinene.

Hvis slangens bevegelse er "T", må den ekstra lengde "rett slange" ved hver kupling være 1/2T. 

Hovedformelen er L=2A+X+T. Den ekstra lengden "T" vil oppta alle spenninger i slangens bevegelse.

OBS! A målet inkluderer ikke lengder av spesialkuplinger, og ansatsnippler etc.  Hvis slike kuplinger inngår i installasjonen, må tilsvarende ekstra lengde legges til A-målet.