Slangens totale lengde måles slik

 

  1. Viktig å holde slangen slik at du kan se langs slangen slik at den kuplingen som er lengst vekk, peker rett opp. Det vil si 0°
  2. Mål så vinkelen mellom den vertikale kuplingen og den som er nærmest ved å dreie denne med urviseren til ønsket posisjon
  3. Forholdet mellom kuplingene kan da utrykkes fra 0° til 360°
  4. Så fremt ikke annet er spesifisert er toleransen på +/- 3° for slangelengder opptil 610 mm og +/- 5° for lengder over 610 mm
  5. Hvis vinklen ikke er oppgitt, leveres slangene med kuplingene i 0°
  6. Toleranser er i henhold til SAE J517 2003-07

Home