Interlock

Monteringsanvisning


 

Steg 1:
Kapp slangen vinkelrett, husk at alle kuplinger har et byggemål "A"

 

 

Steg 2:
Skrell slangen til stålinnlegget. Skrelllengde "L" og "I" er angitt i pressmålstabellen. Sjekk at du ikke har skadet stålinnlegget. Rengjør slangen for møkk og uønskede partikler.

Steg 3:
Skyv hylsen på slangen til den stopper. Smør slangeinnatsen og skyv den inn i slangen til punktet "B" treffer slangeenden.

 


 

Steg 4:
Press hylsen i full lengde til angitt pressmål +2 mm, flytt slangen så 2/3 av hulsen "B" blir presset og at kolapsen ligger bak der slangen er skrellet. Bruk tolk 9012,xx,xx /(frontpartiet hvor slangen har innvendig skrelling er nå presset for lite)
 

Steg 5:
Press derett frontpartiet ved å bruke det samme oppnådde pressmålet "C". Hvis hylsen blir presset i ett sted, kan kolapsen ligge på galt sted og slangeforbindelsen kan være underpresset.

 

 

Steg 6:
Kontroller at pressingen har riktig innvendig kolaps, benytt samme tolk 9013.xx.xx som nevnt ovenfor.


Bruk av tolk 9013.xx.xx:
Gå-siden skal kunne føres inn i kuplingen, dette for å kontrollere at kuplingen ikke er overpresset.

Stopp-siden skal ikke kunne føres inn i kuplingen, dette for å kontrollere at det ikke er presset for lite. Legg merke til at tolken skal stoppe ved interlock-låsen.

 

Home | Interlock