Noen pressmål

Pressmål
Alle pressmål må forståes som innstillingsmål for pressutstyret og er kun en veiledning for at du skal velge riktig pressbakkesett. Det presiseres at TOLK må/skal benyttes for å kontrollere pressmålet mot innvendig kolaps. Oppnåes ikke invendig kolaps reduseres innstillingsmålet med 0,1 mm til innvendig kolaps oppnåes. 

Kappaflex 2K CO Rock, 110563 -hylse 4200-11 Non Skive
Tolk nr 901500-xx stopp/gå benyttes. Alle må er i mm.

Slange dimensjon Hylse varenr. Skrellelenged   Pressmål i mm Bakkesett/innstilling   Kollaps min/maks

1/4"

4200-11-04

 

 

16,2

/

 

0,15/0,35

5/16"

4200-11-05

 

 

18,1

/

 

0,20/0,40

3/8"

4200-11-06

 

 

20,1

/

 

0,30/0,50

1/2"

4200-11-08

 

 

23,8

/

 

0,30/0,70

5/8"

4200-11-10

 

 

27,2

/

 

0,30/0,80

3/4"

4200-11-12

 

 

31,2

/

 

0,40/0,90

1"

4200-11-16

 

 

39,3

/

 

0,50/1,00

1 1/4"

4200-11-20

 

 

47,0

/

 

0,60,1, 

Termoplastslange T8011 og Hylse 4200-27/28

Slange dimensjon Hylse varenr. Skrellelengde Pressmål Bakksett/innstilling Kollaps min/maks
3/16" 4200-27-03   10,9 / 0,15/0,35
1/4" 4200-27-04   13,9 / 0,15/0,35
5/16"          
3/8" 4200-27-06   18,5 / 0.30/0,50
1/2" 4200-28-08   22,2 / 0,30/0,70
5/8"          
3/4"          
1"          
1-1/4"          
1-1/2"          
2"          


 

PTFE 1092-01
1: For å unngå at "braiden" spriker, tape kappstedet
2: Fjern tapen og sjekk at slangen er 100% fri for kappspon
3; Velg riktig pressbakke når du har satt på slangen hylse og kupling
4: Velg riktig pressbakke og press til anbefalt pressmål. 
5: Slipp opp bakkene litt og vri slangen slik at toppene på hylsen kommer under bakkene.
6: Press på nytt, redusert pressmålet med 0,5 mm og press og åpne bakkene litt, vri slangen og press
7: Hvis nødvendig skift bakkesett
8: Kontroller pressmålet med tolk 9015-00-xx

Slange dimensjon Hylse varenr. Skrellelengde Pressmål Bakksett/innstilling Kollaps min/maks
3/16" 4200-26-03   11,4 /  
1/4" 4200-26-04   13,5 /  
5/16" 4200-26-05   15,8 /  
3/8" 4200-26-06   16,3 /  
1/2" 4200-26-08   21,1 /  
5/8" 4200-26-10   24,0 /  
3/4" 4200-26-12   27,9 /  
1" 4200-26-16   34,1 /  

Home