I TILLEGG TIL BREDT LØNNSOMT UTVALG AV HYDRAULIKK- OG INDUSTRISLANGER

I TILLEGG TIL BREDT LØNNSOMT UTVALG AV HYDRAULIKK- OG INDUSTRISLANGER

Leverer vi også et stort utvalg av prisgunstige kuplinger og relatert tilbehør.

PISTOLER, LANSER, DYSER, VASKEUTSTYR MM

Blåse-, spyle-, påfyllingspistoler, lanser og dyser og vaskemiddelpåleggere.

Bredt utvalg av blåsepistoler, robuste NITO spylepistoler for spyle- og rengjøringsoppgaver innenfor verksted, industri og håndverk samt påyllingspistoler for bensin og diesel.

7, 9 og 12 liters vaskemiddelpåleggere i plast

Peerfekt for pålegging av kjemikalier. Typiske brukere er; oljeindustrien, kjemikalieindustrien, verksteder og fabrikker. Desinfeksjon mot skadedyr, klargjøring av biler og tyngre kjøretøy.

Nito click i forkrummet messing - godt utvalg