Slangeportalen Old

Fra og med dags dato har Slangeportalen flytt til ny nettbutikkløsning og som ekisterende kunde vil du fremdeles ha innlogging, men handlemuligheten er deaktivert.

https://goichiban.no


I den nye nettløsningen har vi endret brukernavnet til deres epost. Det betyr at ved første gangs innlogging skal du be om nytt passord og akseptere løsningen.

 

Med vennlig hilsen

Slangeportalen.no